Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä, jotka ovat yksilöllisiä kävijän laitteelle tallennettavia tunnisteita. Tunnisteita käytetään verkkosivujen toiminnallisuuksien optimointiin. Tunnisteista ei ole mahdollista päätellä henkilön identiteettiä. Sinulla on aina mahdollisuus estää, hallinnoida sekä poistaa evästeitä selaimesi tai mobiililaitteesi asetuksien kautta.

Rekisteriseloste

Selivaara Group Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Selivaara Group Oy
Karjasillantie 26, 28220 Pori
050 353 7797

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jussi Peltonen
info(at)selivaara.fi
040 5083 073

Rekisterin nimi

Selivaara Group Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
 • Asiakasinformaation kerääminen ja asiakasymmärryksen kehittäminen
 • Selivaara Group Oy:n ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen ja tuotteiden/palveluiden markkinointi sekä palvelujen kehittäminen
 • Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoitukset

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia. Tällaisia tietoja ovat muun muassa:

 • Yhteystiedot: Yrityksen nimi, nimi, titteli ja osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Verkkosivukäynnit ja muut toimenpiteet verkkopalveluissa
 • Asiakkaan antamat profilointitiedot sekä asiakassuhdetta ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot (esim. palautteet, sekä palveluiden hankintaan tai yrityksen strategiaan liittyvät tiedot)
 • Asiakkaaseen liittyvät muistiinpanot ja toimenpiteet

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot. Asiakastietoa kerätään verkkosivuilla, tilaisuuksissa ja kontaktoinneilla.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön. Henkilö voi pyytää poistamistaan rekisteristä rekisterin yhteyshenkilöltä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty ja tilassa on murtohälytinjärjestelmä.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot
  • Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot maksuttomasti enintään kerran vuodessa. Henkilön on todistettava henkilöllisyytensä luotettavasti.
  • Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.
 • Oikeus korjata, täydentää ja pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tiedot
  • Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.
  • Korjaamispyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

Tietosuojaseloseen päivittäminen

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen toimintamme tai tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Tällaiset muutokset saattavat tulla ajankohtaisiksi muun muassa lainsäädännön muuttuessa tai toimintatapojemme tarkentuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.

Tutustu tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti, jotta tiedät voimassa olevat käytännöt.